Blog Image

en liten jävla blogg typ

Varför en liten jävla blogg?

För att jag kan skriva, och du har ABW (AllButWorking) syndrome.
Eller kanske för att jag har ABW syndrome och du kan läsa.
Eller helt enkelt bara för att alltid retar det någon.

Bloggen har upphört - men Tant Tristiana har startat en egen blogg för sin livsstilskonsultation
- som du hittar på:
livsstilskonsultation.cajsalisa.net

Elkonvertering

Livsstilskonsultation Posted on 19 Jan, 2009 12:43:01

Kära Tant,

Jag är djupt troende medlem av församlingen Svävande Ord (www.herregud.com).

Vår herre har låtit pröva mig med en hjärtåkomma som påstås kunna botas genom elkonvertering. 

Mitt problem är att jag har fått en hjärtläkare med ett muslimskt namn. Jag är orolig för att jag skall vakna upp som muslim efter elkonverteringen. Det är sånt som man hamnar i helvetet för!

Vad säger kära tant, skall jag chansa och låta elkonvertera mig av denne potentiellt otrogne man, eller bör jag säga nej till elkonverteringen och be församlingen att be för mitt hjärta? svar: elkonvertering

Livsstilskonsultation Posted on 19 Jan, 2009 12:36:09

Jaa du, detta är ett delikat problem. Även om du hade fått tilldelat en läkare med svenskklingande namn så kan det ju inte garantera hur elkonverteringen slutar. Kanske läkaren själv har blivit elkonverterad och vaknat upp som ateist. Eller något annat obehagligt.

Om du kan vänta något år så kommer det dock att tas ett riksdagsbeslut angående religion hos elkonverterande läkare. Regeringen har genom Kristdemokraterna lämnat en proposition till riksdagen som i korthet innebär att läkare får utföra elkonvertering om det efter oberoende utredning kan garanteras att läkaren i fråga har samma religion som den som skall konverteras. (En tidigare motion med krav att endast sant kristna läkare får utföra elkonvertering har tidigare tappats bort.)

Den proposition som skall beslutas om gäller dock endast hjärtsjuka med diagnosen hjärtFLIMMER. Om du har oturen att istället ha hjärtFLADDER så får du dessvärre nöja dig med den läkare du får, eller resa till t ex Kansas för att utföra konverteringen för egna pengar.

Tills vidare säger vi bara INCH ALLAH etc

Tant Tradilalia Trut