Alltså skicka pirater eller Schyman eller något – men SKICKA!
Med detta menas RÖSTA!
EU-PARLAJÄVLAMENTET!