Jag tror (men jag är inte säker) att med “tiden mellan hägg och syrén” menas den tid det tar att korsa en grusgång och en liten gräsplätt i Retiro.

Tiden (t) är i detta fall även en fysikalisk storhet (som den egentligen är alltså), inte bara en relativt lång eller kort (i detta fall nästan försumbar) tid.

(t) är beroende av hastigheten (v) man rör sig mellan nämnda Prunus och Syringa. Sträckan (vi kan kalla den s här) är typ konstant. Eftersom (s) är så väldigt kort så har inte (v) så himla stor betydelse. (s) kan i vilket fall i princip sägas vara samma som 2(t)… om man i vanlig ordning räknar i meter och sekunder, och inte sölar allt för mycket.

2(t) visar sig också motsvara den sträcka som man utgående från häggen ELLER syrenen går in i antingen hästkastanjen eller det mystiska rosablommande ärtträdet.

Sträckan mellan hästkastanjen och det mystiska rosablommande ärtträdet är däremot något längre. (Nu börjar matematiken bli komplicerad.) Den är i själva verket roten ur 2. Och tiden alltså 2 gånger roten ur 2. Vad fan det nu kan bli. Både tiden och sträckan mellan hästkastanjen och det mystiska rosablommande ärtträdet kan i vilket fall sägas vara kort.

Om man nu jämför med Sverige… Blir allt väldigt relativt tror jag. Om man skall gå från en blommande hägg till en fullt utslagen syrén får man gå väldigt långt. Eller? Och hur förhåller det sig med sträckan till hästkastanjen?? (Jämförelsen med det mystiska rosablommande ärtträdet kan inte göras i Sverige så vitt jag vet, så den riktigt komplicerade jämförelsen mellan Madrid och Sverige kan tackålov inte göras.)

Jag tror kanske jag trasslat in mig i något här. Vad jag EGENTLIGEN skulle säga var att tiden (i mer överförd bildlig mening) mellan syrén och hägg [!] är mycket längre i Madrid än långt bort i Sverige. Och att jag redan längtar till nästa vår.