Det är dags att betala din internetavgift! (inte att blandas ihop med tv-avgift!)

OBSERVERA att du måste betala även om franska staten stänger av dig från internet (referens t ex SR, Ekot)