Ur Naturvetaren (www.naturvetarna.se), augusti 2008

Excellens i Rävinge

Nu är det snart en Sådan Där Månad igen. Ansökningsmånad. De Stora pengarna skall delas ut. Alla skall vi ägna en månad åt att söka, och nästan alla skall vi få avslag. Hur excellent personlighet och ansökan måste jag sälja in? Och spelar det någon roll att jag är excellent inom MIN forskning (annars hade jag väl inte kommit ända hit? eller? kanske är jag värdelös när allt kommer omkring) när så många andra är excellenta inom SIN forskning – pengarna räcker inte till alla excellenta, och definitivt inte alla de som inte bedöms vara excellenta men fortfarande är himla smarta och coola och duktiga forskarna inom diverse obskyra fält.
Ångesten över att fylla forskningsbeskrivningen med 18.000 tecken byts snabbt till hur sjutton skall jag kunna dra bort 7.000 tecken utan att snuttifiera och stupidifiera tre års forskning? Vad skall jag sätta för titlar på de sju publikationer jag förväntar mig att få ut ur forskningsprojektet? Vilka konferenser har jag tänkt att åka och presentera min forskning på om tre år? Vilka gymnasieskolor skall jag populärvetenskaplifiera mig inför? Vad är priset på diesel i Patagonien år 2011 (att ange i kostnadsberäkningen för planerad fältresa)?
Det mest absurda är väl att vi alla, sökande som bedömare som finansierande myndighet, vet att forskning inte fungerar på detta vis. Det är omöjligt att detaljplanera ett eller tre eller fem års forskning. Det handlar inte bara om att Murphys lag och Hofstadters lag [mental komihåglapp: att googla] garanterat kommer att påverka planeringen – i forskning så uppstår alltid nya frågor och ofta så visar sig en sidoväg vara mer intressant än det man trodde var huvudspåret. Har någon forskare någon gång lämnat in en redogörelse* som stämmer med det man ansökte om? Tillåt mig tvivla. (Och OM – var det i så fall en excellent forskare?)
Till sist får jag nästan tvångstankar och vill lämna in en ansökan om… kork? “Kära Rävinge Foskningsbank! Skulle ni kunna ge mig ett lån om en miljon korkar? Med Yttersta Välbefinnande, Er Tradilalia Träsk.” Kanske om jag lägger in något trendigt i slutsatsen? Om hållbar innovativ korkutveckling?

Kram från er Tant Träsk (PhD)

*Angående redogörelser… Jag har en liggande från början av min doktorandtid… Jag började på den inom utsatt tid. Men det var omöjligt att skriva den Ekonomiska Redovisningen. Jag försökte, med följden att redogörelsen omöjligt kunde skickas in.
Från mitt utkast: Det anslag jag fick (kommentar: 30% av sökt belopp) räckte inte till det ansökan gällde. På grund av universitetets policy gick dessutom 35% av anslaget bort i overheadkostnader. (kommentar: hur många procent av sökt belopp är jag nere i nu?) […] Varför har ni så mycket kork på ert stipendiekansli? Med Yttersta Välbefinnande, Proto-doktor Träsk