Jaa du, detta är ett delikat problem. Även om du hade fått tilldelat en läkare med svenskklingande namn så kan det ju inte garantera hur elkonverteringen slutar. Kanske läkaren själv har blivit elkonverterad och vaknat upp som ateist. Eller något annat obehagligt.

Om du kan vänta något år så kommer det dock att tas ett riksdagsbeslut angående religion hos elkonverterande läkare. Regeringen har genom Kristdemokraterna lämnat en proposition till riksdagen som i korthet innebär att läkare får utföra elkonvertering om det efter oberoende utredning kan garanteras att läkaren i fråga har samma religion som den som skall konverteras. (En tidigare motion med krav att endast sant kristna läkare får utföra elkonvertering har tidigare tappats bort.)

Den proposition som skall beslutas om gäller dock endast hjärtsjuka med diagnosen hjärtFLIMMER. Om du har oturen att istället ha hjärtFLADDER så får du dessvärre nöja dig med den läkare du får, eller resa till t ex Kansas för att utföra konverteringen för egna pengar.

Tills vidare säger vi bara INCH ALLAH etc

Tant Tradilalia Trut